RAPP

RAPP er et slagverkensemble bestående av meg, Arild Johnsen og Per Arne Karlsen.

13 januar spilte vi med RAPP på Nordlandskonferansen

Reklamer